Faalangst

Faalangst

Rond deze tijd bezoeken meer mensen dan normaal de praktijk. Vaak zijn er problemen ontstaan door faalangst. Gezien de toetsperiode in het basis-, voortgezet, of hoger onderwijs is dat natuurlijk ook niet gek. De cliënten zijn dan ook veel jeugdigen. Zij kunnen veel stress ervaren en zijn vaak bang voor een slecht cijfer (negatieve faalangst) en presteren daarom ook ondermaats. Bij positieve faalangst leidt de spanning om de allerbeste prestatie te leveren juist tot goede resultaten. Deze spanning werkt vaak positief, zoals we bijvoorbeeld zien bij sporters. Als we negatieve spanning ervaren, is het een goed idee om daar wat aan te doen. Voor negatieve faalangst of examenvrees, waarvoor veel jeugdigen komen, zijn in principe niet zoveel sessies nodig. Ik werk in mijn praktijk met o.a. de bekende anker-technieken die bekend zijn uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Ook werk ik graag met het G-denken dat we kennen uit de Rationeel Emotieve Therapie. Het is geweldig om te zien hoe in combinatie met de Transpersoonlijke Therapie vrij snel resultaten geboekt kunnen worden.

Faalangst buiten school

Faalangst kan ook buiten schoolsituaties flink in de weg gaan zitten. Kinderen hebben niet alleen op school, maar vooral ook daarbuiten vaak het idee, ‘dat het gewoon niet lukt’. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling op psychosociaal gebied. Kinderen kunnen soms ook vervelend gedrag vertonen, waaraan eigenlijk faalangst ten gronde ligt. Bij kinderen onder de 10 jaar werk ik dan met speciale technieken (bijvoorbeeld met poppenkastpoppen). Deze technieken heb ik van Edo Sprong, de oprichter van de Academie Antropodynamica,  geleerd.

Vaak zie ik dat faalangst ook bij (jonge) volwassenen of ouderen problemen kan geven. Deze problemen komen bij hen aan het licht tijdens bijvoorbeeld hun opleiding, werk of contact met andere mensen. Mensen met zulke problemen leg ik dan uit, dat angst in principe niet verkeerd hoeft te zijn. In de kern van de angst zit meestal een hele goede eigenschap. Door omstandigheden hebben mensen dan echter niet de juiste manier aangeleerd om deze (goede) kerneigenschap te bereiken. Zeker als je dan meerdere negatieve ervaringen hebt meegemaakt, bouwt de faalangst zich op en wordt steeds lastiger om mee om te gaan. De kunst is om tijdens therapiesessies de kern te bereiken en vanuit dit uitgangspunt een goede strategie op te bouwen om positiever met de toekomst om te gaan. Deze methodiek levert geweldige resultaten op, waardoor mensen meer plezier in het leven zullen krijgen. Bovendien zijn ze na een aantal sessies vaak meer ertoe bereid, uitdagingen aan te gaan.

Heb jij last van faalangst?

Mocht je ook met bovenstaande problemen te kampen hebben – ook al ben je misschien onzeker over de oorzaak van de problemen -, wacht dan niet te lang, want dan ben jij natuurlijk ook van harte welkom in mijn praktijk. En voor iedereen die is geslaagd voor de examens of tentamens, natuurlijk van harte gefeliciteerd!