Transpersoonlijke therapie

Wat wordt met transpersoonlijke therapie bedoeld?

Om je problemen goed in kaart te brengen, is een consult de ideale mogelijkheid om te zien wat de redenen hiervan zouden kunnen zijn. Therapie kan je helpen om ongewenste emoties om te vormen. Hierdoor kun je je leven een andere (betere) richting geven, waardoor je in je persoonlijkheid kunt gaan groeien. Tijdens een sessie worden blokkades, trauma’s en andere structuren die je belemmeren in je functioneren vanuit een hoger bewustzijnsniveau en vanuit hogere inzichten opgelost of in een andere richting gestuurd. Dr. Carl Jung was waarschijnlijk de eerste, die de term “transpersoonlijk” gebruikte; hij noemde immers de term:

“das überpersönliche Unbewusste”.

Na therapie zul je je zeker op geestelijk en emotioneel niveau beter voelen. Hierdoor zul je beter in staat zijn om je evenwicht, je balans, weer terug te vinden.

Wat gebeurt er tijdens een sessie?

Een sessie duurt in principe één uur. Tijdens zo’n sessie word je in een lichte half-trance gebracht. Je wordt in contact gebracht met je ‘Ware Zelf’. Deze diepste, meest authentieke kern van jezelf begeleidt het therapeutische proces. Hierbij stijg je uit boven het persoonlijke, dus boven het “stimulus-response” niveau. Dit betekent dat je je emoties wel beleeft, maar dat je de emotionele reactie erop (denk bijvoorbeeld aan woede of verdriet) niet opnieuw hoeft te beleven. Hierdoor is het mogelijk om een betere kijk op jezelf te krijgen. Je kijkt vanaf een afstand naar jouw (probleem)situatie. Dat maakt het mogelijk om zelf oplossingen te vinden.

In een consult worden de verschillende (verbindings)lijnen in de hand bekeken en verklaard. Eigenlijk gaat het daarbij om de verbindingen tussen verschillende hersengebieden. Je zou de hersenen kunnen vergelijken met een organisatie die verschillende afdelingen heeft. Deze afdelingen zijn door telefoonlijnen met elkaar verbonden. Door een goede samenwerking tussen de afdelingen komen uiteindelijk producten tot stand. Hierdoor ontstaat een structuur van lijnen, waaraan je kunt zien hoe de afdelingen met elkaar samenwerken. De manier waarop deze lijnen lopen, weerspiegelen de gedragingen en dus het karakter van een persoon. Dit wordt door middel van een consult duidelijk gemaakt.

Tijdens een therapie wordt er als het ware een nieuwe telefoonlijn aangelegd, als er bijvoorbeeld een afdeling gegroeid is. Soms moet er een afdeling aangepast of veranderd worden. Deze veranderingen, die in de hersenen plaatsvinden, vormen nieuwe ‘engrammen’. In de hand kunnen er dus na een sessie nieuwe lijnen gevormd gaan worden. Ook kunnen lijnen veranderen, wanneer je persoonlijkheid zich ontwikkelt.

Tijdens transpersoonlijke therapie wordt onder andere gebruik gemaakt van:

  • Neuro-Linguïstische Programmering (NLP)
  • Trance en transformatietherapie
  • Gestalttherapie
  • Bio-energetisch body-work
  • Handpalmtherapie®

Thema’s en mogelijkheden van deze vorm van therapie vind je hier.