Volle maan

Vandaag is het weer volle maan. Maar wist je dat we in de handanalyse ook een “maan” kennen?

De maan ontvangt licht van de zon. In de handanalyse is er ook een heuvel in de hand die “maan” genoemd wordt. Hiermee wordt de heuvel aan de andere kant van de “venusheuvel”, de muis van de hand, bedoeld. We weten dat de maan het zonlicht weerkaatst (ofwel reflecteert) en zelf geen licht uitstraalt.  Daarom is in de maanheuvel iets te lezen over hoe de mens kan reflecteren over zichzelf en zijn omgeving. Hierbij is het wel belangrijk dat de maanheuvel helemaal in orde is om op een goede manier naar jezelf te kunnen kijken. Hoe kan zo’n heuvel eruit zien?

Betekenis van de maanheuvel in de hand

maanheuvel, hand, eh handanalyse

We kunnen een overontwikkelde, onderontwikkelde en een goede maanheuvel in onze hand hebben. Net zoals in mijn eerdere berichten hangen conclusies over deze heuvel af van hoe de andere eigenschappen in de hand zich tot elkaar verhouden. In de maanheuvel lees je ook de mate van intuïtie af. Je zou kunnen zeggen dat de maanheuvel het ontvangststation is; je ontvangt als het ware via de antennes van een radiostation de signalen van de buitenwereld. Heb je goede “antennes”, dan ziet je heuvel er goed uit. Je kunt dan de signalen van de buitenwereld goed ontvangen. De eigenaren van zo’n heuvel reageren met een gezond verstand op de wereld om hen heen. Zulke mensen zijn over het algemeen charmant, verzorgend en bezorgd en reageren op een prettige en begrijpelijke manier op de indrukken van de buitenwereld.

Maar wat zijn de eigenschappen die bijvoorbeeld horen bij een overontwikkelde heuvel? Mensen met zo’n heuvel willen dan als het ware teveel licht “opvangen”. Dat betekent dat ze anderen kunnen gaan imiteren. Zulke mensen zijn ideale toneelspelers. Maar omdat deze personen onzeker zijn of ze wel genoeg “licht” opvangen, weten ze niet of ze wel geaccepteerd worden door anderen. Die onzekerheid leidt vaak tot drama en zelfmedelijden.

Als de heuvel onderontwikkeld is, dan ontvangen deze mensen te weinig “licht”. Ze denken anderen niet goed te kunnen “ontvangen”. Hierdoor sluiten ze vaak anderen ook buiten, omdat ze bang zijn afgewezen te worden en/of worden wantrouwend.

 

Leuk hè, dat je de natuurlijke maan in relatie kunt brengen met de “maan” in de hand? Wil je meer weten over deze heuvel en andere eigenschappen die je in de hand kunt lezen? Houd dan mijn website in de gaten!