Thema’s transpersoonlijke therapie

Wat kan transpersoonlijke therapie voor jou betekenen?

Ook hier is het onmogelijk om onder woorden te brengen wat er allemaal door middel van de transpersoonlijke therapie of Handpalmtherapie® bereikt kan worden. Enkele mogelijkheden noem ik hieronder.

Ontwikkelen van jezelf

Stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling (bevorderen van de groei)
Wanneer je in je persoonlijkheid wilt groeien, dan kan therapie je helpen een door jou aangegeven doel te bereiken. Soms gaat het om zaken die met je positie t.o.v. andere mensen te maken hebben. Soms kan het zaken betreffen die met je innerlijk te maken hebben. In wezen gaat het erom dat je een beter mens wilt worden.

Ontwikkelen van spiritualiteit
Als je de diepere lagen van je persoonlijkheid wilt onderzoeken en wilt kijken of je de zin van je leven in een groter of hoger perspectief wilt zetten, kan therapie je helpen de juiste wegen te vinden. Als je de weg gevonden hebt, kan je persoonlijkheid gaan groeien om het geluk in jezelf te vinden. Zodra hier een vonk ontstaat, zijn de mogelijkheden onbegrensd.

Motivatie
De belangrijkste reden om geholpen te kunnen worden is de wil om zichzelf te willen helpen. Door middel van een consult kan gekeken worden door welke dingen je energie ervaart. Door therapie kan deze energie gebundeld worden en gebruikt worden om zaken aan te pakken en je doel(en) te bereiken.

pexels-photo-112640

Verwerken van blokkades

Verwerken/oplossen van negatieve emoties/spanningen
Soms worden we geprikkeld door zaken die ons eerder in ongewenste situaties hebben gebracht. Negatieve emoties en spanningen kosten ons veel negatieve energie. Het is door middel van therapie de kunst om deze emoties zó te leren begrijpen, dat we met een positieve kern van onszelf als “motor” weer met een nieuwe kracht vooruit kunnen in ons leven.

Verwerking van angsten in het algemeen
Door te kijken naar de oorzaken van de angsten is het mogelijk om in therapie deze angsten te transformeren, zodat we verder kunnen gaan met ons leven of zelfs nieuwe impulsen kunnen ontdekken. Op die manier blijven we niet stilstaan, maar voelen we ons geïnspireerd om weer verder te gaan.

Oplossen van trauma’s
Trauma’s houden ons in principe vast en beletten ons te kunnen genieten van de leuke dingen in het leven. Soms heeft een trauma een diepere betekenis voor je die van belang is om te begrijpen. Hierdoor kan de weg naar de toekomst worden vrijgemaakt van onbewuste processen. Een andere keer overkomt een trauma je en is het belangrijk om het trauma uit te wissen.

Rouwverwerking
Als een geliefde verdwijnt uit je leven kan dat je enorm belemmeren in je functioneren. Hoe gaan we om met de leegte die ontstaan is? Misschien waren er nog onuitgesproken zaken? Door middel van therapie die gericht is op rouwverwerking kan er letterlijk weer licht gaan ontstaan, zodat voor jezelf de zin van het leven weer duidelijker wordt. Er wordt je een weg gewezen om met het verdriet om te kunnen gaan.

Omgaan met faalangst
De oorzaken van het niet optimaal kunnen functioneren hangen soms samen met het idee dat je iets niet kunt. Wat is de oorzaak daarvan? En hoe kun je weer met positieve energie de toekomst tegemoet gaan?


Wat kan transpersoonlijke therapie voor jou in sociale context betekenen?

Ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden
Als je je niet voldoende in staat voelt om voor jezelf op te komen of je te verdedigen kan therapie je helpen deze vaardigheden te verbeteren en weer echt met beide benen op de grond te staan.

Verbetering van de communicatiemogelijkheden
Soms lukt het je niet dingen op het juiste moment of op de goede manier uit te drukken, ook hierin kan therapie goede oefening bieden om sterker in het leven te kunnen staan.

Advies en hulp bij relatieproblemen
Waarom loopt een relatie soms vast? Waarom zijn er zoveel spanningen? Waarom missen we de inspiratie van het samenzijn? Een consult kan je helpen inzien wat de oorzaken hiervan kunnen zijn. Een therapie kan daarbij mogelijke hulp bieden.

pexels-photo-94898


Wat kan transpersoonlijke therapie in relatie tot je beroep betekenen?

Leren omgaan met conflicten op het werk
Waarom kom je soms helemaal oververmoeid van het werk thuis? Waarom heb je zo vaak problemen met je werkgever, collega’s of klanten? Kun je daar zelf iets aan doen? Handanalyse kan daarbij een goed duidelijk maken waardoor deze gevoelens veroorzaakt worden. Therapie kan daarbij een heel goed middel zijn om weer met meer plezier naar je werk te gaan.

Burnout
Door omstandigheden belanden we soms in een situatie die uitzichtloos lijkt. Vaak liggen hele goede karaktereigenschappen ten grondslag aan het probleem dat ontstaan is. Door middel van therapie kan met behoud van de positieve eigenschappen geleerd worden om grenzen te stellen en een nieuwe levensplanning te maken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Wat kan transpersoonlijke therapie voor je kind(eren) betekenen?

Algemene emotionele problemen
Kinderen kunnen vaak niet duidelijk aangeven waardoor ze zich niet prettig voelen. Soms is een kind plotseling erg moe, erg verdrietig of juist boos. Door een consult kunnen de oorzaken opgespeurd worden en voor de zeer kleine kinderen werk ik dan bijvoorbeeld in therapie met poppenkastpoppen waardoor het kind spelenderwijs toch mogelijkheden geboden kunnen worden om met bepaalde problemen om te gaan. Deze speciale therapie heb ik persoonlijk van Edo Sprong in de praktijk mogen leren.

nature-people-girl-forest-12165