Diagnostische Handanalyse®

Wat is Diagnostische Handanalyse®?

Wanneer een kind de wereld onderzoekt, voelt het met z’n kleine vingertjes hoe zijn omgeving eruit ziet. Kinderen ontdekken bijvoorbeeld hoe voorwerpen hard, zacht, veerkrachtig, warm of koud zijn. In de hand bevinden zich 2400 zenuwuiteinden per cm². Daarom zijn de handen een zeer gevoelig instrument om de wereld te ontdekken en informatie naar de hersenen te sturen. Er gaat dus een informatiestroom van de handen naar de hersenen.
In de hersenen is ook een relatief groot gedeelte gereserveerd voor de besturing van de handen. Er gaat dus ook een informatiestroom van de hersenen naar de handen.
Eeuwenlang hebben filosofen en psychologen de samenhang tussen de tekenen in de hand en het karakter van de mensen beschreven. In de handpalm lopen van heuvel tot heuvel namelijk lijnen. Die lijnen vertellen ons hoe de verschillende hersengedeelten met elkaar verbonden zijn en hoe ze samenwerken op mentaal, emotioneel of fysiek niveau.

Psycholoog Erich Fromm formuleerde dit als volgt:

“Het karakter is de wijze waarop we energieën kanaliseren”.

Preventief of juist voorspellend?

Diagnostische Handanalyse® is niet hetzelfde als ‘palmistry’ (Engels: ‘palm’ (palm) en ‘mystery’ (mysterie)). Deze naam stond voor het handlezen uit het oude India waar de handpalm intuïtief gelezen werd. Deze vorm van handlezen was voorspellend. Diagnostische Handanalyse® is het beschrijven van de handen waarbij intuïtie in principe geen rol hoeft te spelen. Hierbij wordt verwezen naar (diepte-) psychologische processen en niet naar voorspellingen. Bij deze vorm van handanalyse ligt de nadruk dan op karakteranalyse. Er wordt dus uitgegaan van de persoon zelf. Handanalyse is dus eerder persoonsgericht dan dat het betrekking heeft op gebeurtenissen.

Als handanalist probeer ik gebeurtenissen te laten zien in het totale patroon of de structuur van het leven van de cliënt. Het doel is hierbij de bewustwording te stimuleren. Op deze manier probeer ik problemen duidelijker zichtbaar te maken. Hierdoor komen we te weten welke eigenschappen in het karakter van de mens deze problemen nu veroorzaken. Wanneer we deze ‘schaduwzijden’ beter begrijpen, zijn we misschien minder geneigd dezelfde fouten opnieuw te maken. Ook zijn we dan minder geneigd die negatieve omstandigheden te creëren waardoor we eerder in problemen kwamen. Door je eigen wil in te schakelen, zul je in staat zijn om je leven positief te veranderen. In die zin is handanalyse dus eerder preventief dan voorspellend.

Thema’s en mogelijkheden van Diagnostische Handanalyse® vind je hier.