dokter-hand-gezondheid

Handanalyse en fysieke gezondheid

“Kunt u zien of ik gezond ben?”

Op beurzen wordt mij vaak gevraagd, of ik iets kan zeggen over de fysieke gezondheid. Nu is het zo, dat je veel uit de hand over de fysieke gezondheid kunt opmaken. Ga ik als therapeut dan niet op de stoel van de arts zitten?

In de hand kun je bijvoorbeeld zien of er sprake is van stress, hart- en nierproblemen, enzovoorts. Van dergelijke problematiek zijn mogelijke oorzaken aan te geven. Ook is het mogelijk om te kijken of en waardoor emotionele zaken kunnen leiden tot fysieke problemen. Ongezonde voeding, te weinig rust, of negatieve beïnvloeding van de gezondheid door bijvoorbeeld overmatig roken of drinken kunnen fysieke klachten veroorzaken. De Diagnostische Handanalyse® is meer gericht op het opsporen van onderliggende oorzaken. Deze bevinden zich dan op het gebied van fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Als een persoon uiteindelijk toch ziek blijkt te zijn, dan is dat in veel gevallen wel in de hand te zien. Het vereist echter wel specialisatie op dit gebied. Soms kun je aan de nagels of aan bepaalde lijnen in de hand ziektes herkennen. Meestal moet je dan echter een aantal kenmerken in de hand combineren.

Ik heb me zelf niet gespecialiseerd in het opsporen van ziektes in de hand. Cliënten adviseer ik graag, hoe zij eventuele ziektes kunnen voorkomen. Een persoon die bijvoorbeeld moeilijk zuurstof opneemt, kan het beste geadviseerd worden om maar zoveel mogelijk zijn of haar longen te trainen. Meer beweging en niet roken zijn dan logische oplossingen. Handanalyse werkt het beste als preventief instrument. Misschien confronterend, maar als een persoon longkanker blijkt te hebben, moet er meteen zo goed mogelijk gehandeld worden. Daarom verwijs ik voor het diagnosticeren en behandelen van ziektes het liefst naar de reguliere geneeskunde. Daar heeft men naar mijn mening de beste middelen om bij ziektes efficiënt hulp te bieden.

Ga dus in eerste instantie naar een arts, als je denkt dat je ziek bent. Een consult geldt als een advies om ziekteproblemen te voorkomen. Mocht ik tijdens een consult eventueel directe problemen met de fysieke gezondheid zien, dan zal ik je graag naar een arts verwijzen.

dokter-hand-gezondheid