apollo normaal

Zonkracht

Fijne vakantie gehad? Van de zon genoten?

Het was een warme zomer en voor de zon hoefde je niet naar het buitenland. Soms viel het zelfs niet mee om hoofd en voeten koel te houden. Gelukkig was ik op vakantie vlak bij de zee, zodat een heerlijke bries ervoor zorgde dat de warmte beslist uit te houden was. Wist je dat de zon in de hand te zien is? Het is wel zo dat de sterkte van de zon uiteraard bij mensen verschillend is. Waar kun je de zonkracht in je hand zien?

Waar kun je de zon in je hand zien?

De zon is zichtbaar aan de ringvinger. Een mooie zon (= ringvinger, ook wel “Apollo” genoemd,) heb je, als je je vingers naast elkaar plaatst en als de ringvinger net iets groter is dan de helft van het bovenste kootje van de middelvinger. Ook de heuvel onder de ringvinger speelt ook een rol. Ik wil echter mijn verhaal niet te moeilijk te maken en laat daarom deze heuvel even buiten beschouwing. Het leuke is, dat de huwelijksring aan de ringvinger geschoven wordt en dat geeft aan dat je je leven wilt delen met een ander. Welnu, de eigenschap van de zon is dat hij zijn stralen uitdeelt aan anderen! Wanneer de straling gebalanceerd is, kan iedereen genieten van weldadige warmte. Als je zo’n zon hebt, dan draag je heel positief bij aan het welzijn van anderen. Zij willen graag bij je in de buurt zijn: je hebt een charismatische uitstraling!

apollo normaal   

Kun je ook te veel “stralen”?

In de natuur geldt dat bij te veel zonkracht gebieden sneller uitdrogen en de huid sneller verbrandt. Te veel zonkracht is dus slecht voor de natuur. Bij mensen werkt dit eigenlijk hetzelfde. Sommige mensen hebben een te grote zon (het topje van de ringvinger komt zeker meer dan 2 mm. boven de helft van het bovenste kootje van de middelvinger uit). Deze mensen stralen eigenlijk te veel zon uit naar andere mensen. Een te sterke zon wil zichzelf te veel laten stralen en houdt daarbij niet genoeg rekening met het welzijn van anderen. Eigenlijk deelt hij niet: hij is te veel bezig met stralen. Dat zorgt ervoor dat deze mensen hun charisma te veel gebruiken om gezien te worden: ze trekken te veel aandacht naar zichzelf toe. Daardoor kunnen anderen zich minder gelukkig voelen. Als je dus een te sterke zonnevinger hebt, zou je kunnen leren om meer rekening met anderen te houden en niet altijd zelf in het middelpunt van de belangstelling te willen staan.

grote apollo  

Wat gebeurt er dan als je een te kleine zonnevinger hebt?

Het antwoord op bovenstaande vraag is eigenlijk simpel: je hebt dan te weinig zon voor jezelf en voor anderen. Mensen vinden meestal warmte fijner dan kou. Omdat je jezelf te weinig in staat voelt om te schijnen, zullen anderen niet in groten getale naar je toe komen. Dit heeft dus eigenlijk te maken met wat je zelf uitstraalt of kunt uitstralen. Het is dan belangrijk dat je jezelf meer leert te waarderen. Let op de dingen die goed gaan in je leven in plaats van wat er niet goed gaat! Bij te weinig zon kun je dus niet stralen en in de natuur werkt dat natuurlijk precies zo: zonder zon als levensbron kunnen planten niet groeien, gewassen niet rijpen en kan er niet geoogst worden.

   

De zon in je hand heeft dus direct invloed op je omgeving?

Precies! En die zon moeten we koesteren, want als we onze zonnestralen met elkaar zouden kunnen delen, kunnen we ons allemaal gelukkig(er) voelen. Immers: een positieve zon heeft een positieve invloed op zichzelf en zijn omgeving. Maar net zoals de zon in je hand invloed heeft op jouw eigen “natuur” en de manier waarop anderen daar op reageren, heeft het gelijknamige hemellichaam ook invloed op zijn omgeving: in het bijzonder de aarde en alles wat daar op leeft. Door milieuvervuiling wordt de ozonlaag dunner, waardoor minder UV-straling wordt geabsorbeerd (en er dus sprake is van een te sterke zonkracht). Hierdoor ontstaan risico’s voor mens en milieu. Ik hoop daarom dat we veel meer rekening gaan houden met ons milieu, net zoals we in ons sociale leven rekening moeten houden met andere mensen. We moeten onze zon koesteren!

Mijn praktijk gaat in september weer open. Als ik je mag helpen om beter in balans te komen op welke manier dan ook, dan ben je van harte uitgenodigd om te reageren via het contactformulier. Je kunt me natuurlijk ook eens bezoeken op een van de beurzen.