Thema’s handanalyse

Wat kan handanalyse voor jou als persoon betekenen?

Het is onmogelijk om alle thema’s van Diagnostische Handanalyse® te benoemen. Om toch een idee te geven, ga ik hieronder kort op enkele belangrijke thema’s van de handanalyse in.

Persoonlijkheidsanalyse
Door middel van handanalyse kan ik je een inzicht in je karakter geven. Je ziet wat je sterke en minder sterke kanten van je karakter zijn.

Persoonlijke ontwikkeling
Als je wilt weten wat je mogelijkheden zijn om je nog beter als persoon te ontwikkelen, kan handanalyse een goed uitgangspunt zijn.

Opsporen van blokkades in het functioneren
In het dagelijks leven krijg je soms te maken met problemen waarvan je de oorzaak niet precies weet. Soms weet je de oorzaken wel, maar weet je niet hoe je die zelf kunt oplossen. Handanalyse en/of therapie kan/kunnen je helpen de oorzaken van het disfunctioneren op te speuren en blokkades op te lossen!

Motivatie
Soms heb je het idee dat het leven een beetje stilstaat. Wat kan je inspireren en de energie geven om dingen weer aan te pakken? Handanalyse en/of therapie kan/kunnen je daarbij helpen.

Bespreken van (negatieve) emoties/spanningen
(Negatieve) emoties kunnen je soms opbreken. Je kunt hierdoor van slag raken. Door inzicht te geven in de oorzaak van deze emoties kun je ervoor zorgen dat je emoties pakt voordat ze jou pakken!

Diagnosticeren en bespreken van faalangstproblemen
De oorzaken van het niet optimaal kunnen functioneren hangen soms samen met het idee dat je iets niet kunt. Wat is de oorzaak daarvan? En hoe kun je weer met positieve energie de toekomst tegemoet gaan?

Spiritualiteit
Op spiritueel gebied kun je kijken waar je staat in de evolutie. Wat kun je spiritueel al goed? Wil je weten of je op de goede weg zit? Weet je dat je spirituele mogelijkheden hebt, wat kan ontwikkeld worden? Waar liggen de groeimogelijkheden? Hoe ga je om met je spiritualiteit?

pexels-photo-112641


Wat kan handanalyse voor je kind(eren) betekenen?

Aangeven van (leer)problemen bij kinderen
Kinderen kunnen niet altijd duidelijk aangeven wat voor hen problemen oplevert. Door middel van een consult kijk ik samen met de ouders naar de handen van het kind. Op deze manier probeer ik de problemen inzichtelijk te maken. Door kindertherapie die ik persoonlijk van Edo Sprong heb mogen leren, probeer ik de kinderen middelen in handen te geven om beter met deze problemen om te gaan.

Diagnosticeren en bespreken van faalangstproblemen
Kinderen zitten soms niet goed in hun vel, bijvoorbeeld op school of thuis. Ze voelen zich niet gelukkig en geven soms een gespannen indruk. Mogelijk zijn ze bang om fouten te maken. Wanneer de oorzaak door de handanalyse duidelijk is gemaakt, kan het kind door kindertherapie leren met deze problemen om te gaan. Zo krijgt het kind weer positieve energie om verder te groeien.

Bespreken van (negatieve) emoties/spanningen
Waarom zit een kind niet goed in zijn vel? Waarom gedraagt het zich anders dan normaal? Waarom heeft het geen zin om naar school te gaan of om thuis iets leuks te gaan doen? Als je de onderliggende blokkades kunt ontdekken, wordt de weg vrij gemaakt voor een gelukkiger leven.

5zp0jym2w9m-aditya-romansa-1


Wat kan handanalyse voor je betekenen met betrekking tot je relatie?

Inzicht geven in relatieproblemen
Waarom loopt een relatie soms vast? Waarom zijn er zoveel spanningen? Waarom missen we de inspiratie van het samenzijn? Een consult kan je helpen inzien wat de oorzaken hiervan kunnen zijn. Een therapie kan daarbij mogelijke hulp bieden.

Bespreken van (negatieve) emoties/spanningen
Als een relatie geen toegevoegde waarde meer biedt, maar slechts spanningen oplevert, kan ik samen met je gaan kijken wat de oorzaken daarvan zijn. Door een beter inzicht te geven in je eigen karakter is het mogelijk, als je dat wilt, door middel van therapie weer geïnspireerd te worden. Zo kun je de positieve kanten van het samenzijn weer ontdekken.

kaboompics-com_young-couple-holding-hands-outdoors


Wat kan handanalyse voor je betekenen met betrekking tot je beroep?

Oriëntatie op en advies over beroepsmogelijkheden
Omdat je steeds eerder moet kiezen voor een bepaalde (beroeps)richting, kan het zijn dat je je niet prettig voelt in een richting die je inmiddels gekozen hebt. Misschien zijn er twijfels over de keuze(s) die je gemaakt hebt of nog gaat maken. Diagnostische Handanalyse® kan op een andere manier dan de reguliere adviezen nieuwe inzichten geven in je mogelijkheden.

gcsnospexfs-william-iven

Bespreken van en adviseren bij conflicten op het werk
Waarom kom je soms helemaal oververmoeid van het werk thuis? Waarom heb je zo vaak problemen met je werkgever, collega’s of klanten? Kun je daar zelf iets aan doen? Handanalyse kan daarbij goed duidelijk maken waardoor deze gevoelens veroorzaakt worden. Therapie kan daarbij een heel goed middel zijn om met meer plezier naar je werk te gaan.

hands-people-woman-meeting