vingers

Vrolijk Pasen!

Rond deze tijd van Pasen zie je vaak de afbeelding van Jezus. Op een afbeelding liet men vroeger iets van het innerlijk van de heilige zien. Iets over de aard en persoonlijkheid van de heilige. Is je daarbij opgevallen dat Jezus de wijsvinger (vaak samen met de middelvinger) duidelijk in zijn handgebaar laat zien? Ook tegenwoordig zie je dat mensen hun wijsvinger opsteken, bijvoorbeeld als je om aandacht vraagt (“Let op!”). Het is natuurlijk niet voor niets dat men vroeger symboliek veel meer gebruikte dan nu. Veel mensen konden niet eens lezen … Dit symbool van de opgestoken wijsvinger gaf me aanleiding tot een korte interpretatie volgens de handanalyse. In dit bericht geef ik je enkele voorbeelden van de betekenis die de vingers van de hand kunnen hebben.

Jezus wijsvinger

Jezus wijsvinger

Jezus wijsvinger

Jezus wijsvinger

Wat is de betekenis van de wijsvinger?

De wijsvingeWijsvingerr heet in de handanalyse “Jupiter” en we vinden hier de verwijzing naar de Romeinse en Griekse mythologie. Jupiter (Zeus bij de Grieken) is de vader van de mensen en de goden. Volgens de handanalyse geeft de wijsvinger, die Jupiter genoemd wordt, individualiteit aan de mens. Jupiter geeft ons het vermogen om overzicht te krijgen en ons te ontwikkelen en tot God te groeien. Er is heel veel over Jupiter te zeggen, maar mensen met een goede Jupiter zijn geboren leiders, goede docenten, mensen die de weg kunnen wijzen aan anderen! Interessant hè!? Soms worden de vingers in de handanalyse ook met de planeten vergeleken en Jupiter is de grootste planeet in ons universum! Zie je al de overeenkomst met de symboliek in de afbeeldingen van Jezus?

Wat zeggen de andere vingers?

Je hebt nu al een beetje in de gaten welke eigenschappen bij de wijsvinger (kunnen) horen. Zo kan de handanalyse over elke vinger interessante dingen vertellen. In de oude Veda’s (Indiase geschriften) werden wetenswaardigheden over de handen, dus ook vingers opgetekend. Handanalyse houdt zich bezig met de interpretatie van die gegevens die samengebracht zijn in ons westerse denken.

Een ander voorbeeld dat tot de verbeelding spreekt, is de pink. De pink wordt in de handanalyse “Mercurius” genoemd. Mercurius is volgens de Romeinse mythologie god van de handel, maar door de Grieken werd Mercurius meer en meer ook als de boodschapper van de goden gezien (Hermès). In de handanalyse geeft de pink (Mercurius) aan, hoe de persoon communiceert. Hier zien we ook weer een grote overeenkomst. Grappig vind ik in deze samenhang ook, dat in Turkse dansen de mensen elkaar met de pinken vasthouden. Een mooi beeld van verbonden zijn met anderen, toch!?

Mercurius verbonden
Verbonden Mercurius komt voor bij dansen als verbinding met een ander, maar ook bij beloften, zoals de “pinky swear”.

Heb jij een korte of een lange pink?

Ooit was er een programma op de tv van Ralph Inbar. Hierin werden allerlei zaken over handanalyse besproken door Edo Sprong, de oprichter van de Academie Antropodynamica. Men liet op een groot tv-scherm bijvoorbeeld zien wat een kleine pink betekende. Een kleine pink is een pink die niet reikt tot het grens van het middelste en bovenste kootje van de ringvinger. Men schreef: een kleine pink betekent dat men moeite heeft om gemakkelijk met anderen te communiceren. Dit betekent faalangst. Vele mensen zagen op een groot televisiescherm enkele eigenschappen die bij een korte pink hoorden en trokken vaak de conclusie dat zij deze eigenschappen niet bij zichzelf herkenden. Nu klopt de betekenis absoluut wel, maar ten eerste zijn er meerdere soorten faalangst en ten tweede kan een persoon bepaalde karaktereigenschappen hebben die zo’n eigenschap als faalangst kunnen verbloemen.

Opengevouwen handenDaarom is het mogelijk dat deze eigenschap “faalangst” de bezitter van de hand of degene die ermee te maken krijgt niet meteen opvalt. Een karakter is een complex geheel van vele factoren die samen het gedrag van een persoon bepalen. Het gaat bij handanalyse om de kunst hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en zo de belangrijkste kenmerken van een karakter te duiden. Een grote wijsvinger kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een persoon zijn faalangst kan verbloemen door zijn zaken zo onder controle te brengen, dat hij niet voor onbekende of verrassende situaties komt te staan. En voilà: de faalangst valt niet meer op!

Diagnostische Handanalyse®

Een hand is een fantastisch hulpmiddel bij het bepalen van iemands karakter en dat van een ander. Wanneer we de hand bestuderen, kunnen we talenten en schaduwzijden ontdekken. Het is wel belangrijk dat de hele hand bestudeerd wordt en niet alleen maar een onderdeel. In deze workshop gaan we natuurlijk de eigenschappen van álle vingers bestuderen! In deze workshop is het mogelijk inzicht te geven in de mogelijkheden van handanalyse. We kijken naar de vorm van de hand, de lengte van de vingers, de huidstructuur, nagels en lijnen van de hand. Een interessante mogelijkheid om objectief vast te stellen hoe je eigenlijk in elkaar zit en wat je positieve en minder positieve eigenschappen zijn.

Voor nu wens ik je in ieder geval een heel vrolijk Pasen!