Academie Antropodynamica

Internationale school op het gebied van Diagnostische Handanalyse®

De naam van de school is afgeleid van de Griekse woorden anthropos (mens) en dynamis (kracht of bewegingsleer). Het woord betekent dus zoveel als “mens in beweging”.

Ing. Edo Sprong was de oprichter van dit instituut. Hij baseerde zich op de oude Indiase kennis die hij in de Westerse kennis integreerde. De combinatie noemde hij de Diagnostische Handanalyse®. Op deze school kun je dit leren. Hierbij hoeft intuïtie geen rol te spelen; men verwijst naar psychologische processen. Er wordt dus niet naar voorspellingen verwezen. Men gaat uit van de mens, waarbij men let op de beschrijving van het karakter. De karakterbeschrijving heeft betrekking op gebeurtenissen. Deze kunnen wel worden voorzien, maar de betekenis ervan is te veranderen door de eigen wil van de mens zelf.

De school organiseert bijvoorbeeld cursussen, maar ook opleidingen. Onder deze opleidingen vallen onder andere de opleidingen Diagnostische Handanalyse®, Diagnostische Gelaatkunde, Transpersoonlijke Therapie en Psychologie. Hiermee wil de school tegemoetkomen aan de verlangens van ieder mens tot oriëntatie, zingeving en ontplooiing. Daarnaast wil de school zich inzetten voor de groei van bewustzijn.

De opleidingen zijn beschikbaar voor iedereen die zijn kennis op het gebied van psychologie wil verfijnen. Ook zijn de opleidingen geschikt voor personen die de studie zien als een creatieve vrijetijdsbesteding. Verder zijn de opleidingen aan te bevelen voor iedereen die zich wil verdiepen en wil transformeren.

Voorgenoemde opleidingen leiden bijvoorbeeld tot een mildere houding tegenover de medemens. Je snapt beter hoe je denkt en wat je wilt en voelt. Dit geldt zowel voor anderen als voor jezelf.

De school organiseert verder lezingen, workshops, consulten en trainingen. Ik vertegenwoordig deze school op beurzen en bij lezingen en cursussen. Ook volg ik de richtlijnen van dit instituut bij het geven van consulten en therapie.