Algemeen

Wat is handanalyse?

Met onze handen ontdekken wij onze omgeving. Deze gewonnen informatie slaan wij op in onze hersenen. Maar ook de hersenen geven informatie door aan onze handen. Het is dan ook eigenlijk niet zo vreemd dat in de hersenen een relatief groot gebied gereserveerd is voor de besturing van onze handen. Bovendien blijkt uit de psychomorfologie dat onze handen een perfecte afdruk van de geest laten zien. Deze zogenoemde afdruk is te herleiden uit bestudering van de handen, ofwel handanalyse. Carl Jung, de bekende Zwitserse psychiater en psycholoog en grondlegger van de analytische psychologie, schreef al:

“De handen waarvan de vorm en het functioneren zo innig zijn verweven met de psyche, kunnen op sprekende en dus verstaanbare wijze uiting geven aan de psychologische eigenheid, d.w.z. het menselijk karakter.”

Als je leert handen te bestuderen, kun je ook goed inzicht krijgen in de menselijke psyche. Hierdoor wordt het mogelijk om – net zoals in de reguliere psychologie (psychotherapie) gebeurt – een karakteranalyse te geven en mensen in staat te stellen om evenwichtiger te leven. Omdat hierbij de eigen vrije wil bepalend is, zal duidelijk worden dat handanalyse niet voorspellend is! Onze eigen daden bepalen immers onze toekomst. Bij een consult kan bijvoorbeeld het advies gegeven worden om gezonder te gaan leven (dat advies kan bijvoorbeeld op een korte levenslijn gebaseerd zijn). Als je dit advies opvolgt, zul je langer kunnen leven dan in de levenslijn aangegeven is, sterker nog, de levenslijn zal in kwaliteit of lengte verbeteren!

In deze zin is handanalyse niet iets paranormaals. Op grond van kennis en ervaring komt men namelijk tot de karakteranalyse. Al in de oudheid leerde men dat verschillende tekenen in de hand duidden op eigenschappen van het karakter. Deze tekens legde men vast; men archiveerde ze en gebruikte ze om een inzicht in de persoon te verkrijgen.

Wat kan hahand bewerktndanalyse voor jou betekenen?

De één wil verder groeien en zijn talenten aanboren of zich spiritueler ontwikkelen. De ander wil zich beter gaan voelen en blokkades wegnemen zodat hij of zij zich gelukkiger gaat voelen. Met de Diagnostische Handanalyse® heb je een snelle methode in de hand om een karakteranalyse te maken. Om een voorbeeld te geven: een assessment duurt al gauw twee dagen; een consult duurt slechts twee uur!

Wil je meer weten over de Diagnostische Handanalyse®, lees dan het boek van Edo Sprong: Handanalyse en zelfherkenning “Alles in de hand”.